Kameňany

SK

Nástenné maľby v chrámovej svätyni boli odhalené v roku 2011. Figúry na stenách východnej časti svätyne majú na sebe špeciálne ozdobenú svätožiaru, korunu a pošvu (na meč). Napriek tomu, že sa maľba zachovala iba čiastočne, je zrejmé, že postavy v ruke držia dobre rozpoznateľné atribúty: krajinské jablko, meč a rytiersku sekeru.

Podľa našej hypotézy nástenné maľby znázorňujú troch uhorských kráľov: svätého Štefana, svätého Ladislava a svätého Imricha v spoločnosti apoštolov.

V severnej časti lode sa odkryla časť monumentálnej maľby znázorňujúcej legendu svätého Ladislava. Je na nej badať jazdca so špicatou helmou, ktorý sa vo vytočenej pozícii práve chystá vystreliť šíp.

EN

The murals in the church sanctuary were discovered in 2011. The figures on the eastern wall of the sanctuary wear a halo decorated with special prints, a crown and a sword holder belt and they hold well-recognizable attributes in their hands. Thus, although the wall paintings are fragmented, the globus cruciger, the sword and the battle axe are clearly recognizable. Therefore, it is assumed that these are the figures of the three Hungarian kings – Saint Stephen, Saint Ladislaus and Saint Emerich – in the embrace of the apostles. A fragment of the legend of Saint Ladislaus, which certainly covered the entire upper part of the northern wall originally, was found on the northern wall of the nave. A figure in a reversed position on a horse wearing a pointed cap is easily identifiable in the fragmentary depiction, who is about to shoot an arrow.

 

Accomodation Booking

Looking for accomodation around Kameňany? Click the button below, and you can find a suitable place in just a few minutes.

Share